ฝึกงานวันที่5

7 สิงหาคม 2560

พาน้องนักเรียนนั่งสมาธิที่วัดทัพโพธ์ทอง แร้วแจกกระดาษเพื่อให้น้องวาดรูปสิ่งที่อยู่ในวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)