บันทึกประสบการณ์ฝึกงานครั้งที่ 7 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เริ่มต้นของวันนี้ ด้วยการที่พวกเราคณะนักศึกษา ได้ร่วมกัน ปรับภูมมิทัศน์ รอบๆศูนย์ฝึก ด้วยการขุดหลุมวางท่อระบายน้ำ ให้น้ำไม่ขัง และระบายได้สะดวก


(Cr.ภาพถ่าย เพื่อนในกลุ่ม)


พวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันตลอดทั้งวัน จนกระทั้งเย็น 


(Cr.ภาพถ่าย เพื่อนในกลุ่ม)

และพวกเราได้นั่งคุยกันถึงเรื่องงานที่จะทำกันในต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)