หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 5 )

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

เริ่มการสำรวจพื้นที่ในการทำแผนที่เดินดิน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ธัญญลักษณ์  นอขุนทด


วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ห้าแล้ว ซึ่งวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคน แต่วันนี้เราก็มาเก็บข้อมูลในการทำ “ แผนที่เดินดิน ” สถานที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การสำรวจพื้นที่บริเวณเฟื้องฟ้าอะพาร์ตเม้น

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี


โดยการสำรวจจริงอย่างละเอียดและเดินจริงทุกก้าว โดยเนื้อหาข้อมูลที่ได้พวกเราจะนำไปเป็นแผนที่ในวันพรุ่งนี้

การนับก้าวเปรียบเทียบระยะทาง

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)