มาอบรมการเขียน CNPGพยาบาลต่างหาวิธิการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด สิ่งที่ดีที่สุด คือ การสังเคราะห์จากงานวิจัย

เราทำมาหลายปี แบบลูกทุ่ง

ลองมาเรียนอีกที เผื่อเราจะทำได้ดีขึ้น

7-9 สิงหาคม 2560 มาตวันนา 

วันแรก ของการเรียนในวัยที่การเรียนไม่สิ้นสุด

แก้ว

20170807043242.pdf

จากการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่คนยังไม่มั่นใจบางประเด็น

Tips for CPG development  ของอาจารย์   Patraporn Tunpunkom, RN, PhD

Director of the Thailand center for evidence based health care: a JBI center of excellence


แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines: CPGs) หมายถึง ข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะถึงวิธีการปฏิบัติที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล

ประสิทธิภาพการใช้ CPGs จะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย สามารถพิจารณา ประเมินความเหมาะสม และตัดสินใจเลือกข้อเสนอแนะมาปฏิบัติการดูแลได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่พวกเรายังไม่มั่นใจ  คือ วิธีการสืบค้นอย่างเป็นระบบ  วิธีการประเมิน evidence และ วิธีการสกัด recommendation

 

ขั้นตอนการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์

  • กำหนดเกณฑ์คัดเลือก (inclusion criteria)
  • กำหนดคำสำคัญสำหรับการสืบค้น
  • กำหนดแหล่งสืบค้น
  • กำหนดวิธีสืบค้น
  • ลงมือสืบค้นและรวบรวมหลักฐาน
  • บันทึกผลการสืบค้น


wrap_up_for_CPG__.pdf
นำเสนอผลงานกลุ่มค่ะ


รศ ดร จินตนา ยูนิพันธ์


รศ ดร วิไลวรรณ พิเชียรเสถียร บอกเคล็ดลับการตีพิมพ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

รอเชียร์การอบรมการสังเคราะห์วิจัยครับ

เขียนเมื่อ 

รออ่าน นะคะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายด้วยความระลึกถึงเสมอจ้าา

มาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดีมากเลยค่ะ แต่ต้องไปทำต่อค่ะ

เติมข้อมูล เพื่อเรียนรู้ต่อค่ะ

ขออนุญาตนำข้อมูลของ อ โอ๊ะ

Patraporn Tunpunkom, RN, PhD

Director of the Thailand center for evidence based health care: a JBI center of excellence

มาไว้ให้อ่านนะคะ

ขออนุญาตนำข้อมูลของ อ โอ๊ะ

Patraporn Tunpunkom, RN, PhD

Director of the Thailand center for evidence based health care: a JBI center of excellence

มาไว้ให้อ่านนะคะ