หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 4

การปลูกดาวเรืองถวายในหลวง

  ครั้งที่ 4  วันที่่ 5 สิงหาคม 2017         

            วันนี้ทางท่านนายก อ.บ.ต.เจ็ดริ้ว ได้มีนโยบายให้ปลูกต้นดาวเรืองถวายให้แก่พระเจ้าอยู่หัว ทางพี่เลี้ยงจึงได้ประสานงานติดต่อกับกลุ่มกระผม ให้มาช่วยปลูกดาวเรืองถวายพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มกระผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และท่านนายก อ.บ.ต.เจ็ดริ้วได้ติดต่อท่านรองนายกให้มาเป็นผู้สอนในการลงเมล็ดดาวเรือง ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ อุปกรณ์ก็จะมี กะละมัง ถาดหลุม ดินผสมขลุยมะพร้าว บัวรดน้ำ วิธีการทำก็เริ่มจากการเทดินที่ผสมกับขลุยมะพร้าวลงในกาละมังแล้วใช้มือซุยดินให้เข้ากันเพื่อให้แตกตัวเพื่อที่จะได้ลงถาดหลุมได้ จากที่ท่านรองนายก อ.บ.ต.เจ็ดริ้วได้สาธิตให้ดูแล้ว ท่านก็ให้กลุ่มของดิฉันได้ลงมือทำแบ่งหน้าที่กันทำ โดย 2 คนทำหน้าที่เทดินลงในกะละมัง ส่วนอีก 2 คนทำหน้าที่คนดินที่ผสมกับขลุยมะพร้าวให้แตกตัว ส่วน 1 คนทำหน้าที่พรมน้ำลงไปเพื่อให้ดินและขลุยมะพร้าวมีความเปียกเล็กน้อย จากนั้นก็นำดินมาใส่ลงในถาดหลุม โรยใส่หลุมทุกหลุม จากนั้นก็ใช้มือปาดให้เสมอกัน พอครบทุกหลุมก้อใช้นิ้วจิ้มลงในหลุม เพื่อที่จะได้ใส่เมล็ดดาวเรืองได้ จิ้มเสร็จแล้วก็นำเมล็ดดาวเรืองใส่ลงในหลุม หลุมละ 1 เมล็ด พอใส่ครบแล้วทุกหลุมแล้วก็นำดินมาปิดหลุมให้ทั่วทั้งถาดอันเป็นเสร็จ พอเสร็จแล้วก็นำถาดทั้งหมดที่ทำไปวางไว้ในที่ร่มและพรุ่งนี้ค่อยรดน้ำ 

รูปภาพที่1 อุปกรณที่ใช้ในการปลูกนะครับ

รูปภาพที่2 ภาพระหว่างการนำดินถุงใส่ลงไปในหลุมปลูกดาวเรือง

รูปภาพที่3 นี่คือเมล็ดดาวเรืองนะครับ

รูปภาพที่4 ระหว่างการนำดินถุงใส่ลงไปในหลุมปลูกดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)