ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2560

วันนี้เราจัดเตรียมสถานที่ มีอสม.อบจ. สมุทรปราการ มาดูงานที่ศูนย์เรา ตามภาพนะคะกิจกรรมจะแบ่งตามฐานต่างๆ

ยืนด้านหน้าคอยต้อนรับผู้เข้ามาร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)