ฝึกงานวันที่ 5

วันที่ 5/ส.ค./2560

ทำความสะอาดศูนย์ศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์หุบกะพง เป็นร้านขายกระเป๋าทำจากต้นป่านศรนารายณ์ พระเทพท่านจะเสด็จมาที่นี่ด้วย 

(ต้นป่านศรนารายณ์ที่ใช้ทำกระเป๋า)

(กระเป๋าที่ทำจากต้นป่านศรนารายณ์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)