ฝึกประสบการณืวิชาชีพครั้งที่ห้า 05/08/2560 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5 สิงหาคม 2560

   วันนี้หน่วยฝึกที่ 2 ของเราก็เข้าศูนย์ฝึกกันตั้งแต่เช้าเหมือนทุกวัน พอไปถึงศูนย์พวกดิฉันก็ได้ทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ภายในศูนย์ฝึก และได้ออกกันมาทำแผนที่เดินดินภายในมหาวิทยาลัย พวกดิฉันเริ่มเดินกันตั้งแต่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยและเดินต่อไปจนถึงตึก 100 ปี และผ่านสระมรกต ตึกทวารวดี ตึกการอาหาร ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ และตึกวิศวกรรม ต่อไปก็เดินไปทางด้านหลังตึกกิจการนักศึกษา ไปจนถึงโรงยิมและสระว่ายน้ำ แล้วเดินกลับมาตั้งต้นตรงแยกและเดินผ่านตึก A7 ตึกชามาม่า และถึงแยกก็ผ่านตึก A2 A4 และ A1 เสร็จแล้วก็ไปเริ่มที่ศาลาเฟื้องฟ้า ผ่านตึก A1 สนามฟุตบอล ตึก 15 ชั้น ห้องสมุด และก็ถึงแยกตึกวิทยาการจัดการ โรงอาหาร โรงอาหาร A6 A3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และก็ไปสิ้นสุดที่ตึกคณะคุรุศาสตร์

     ภาพการเดินทำแผนที่เดินดินตรงตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา

ภาพการเดินทำแผนที่เดินดินตรงตึกกิจการนักศึกษาด้านลานจอดรถ ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา

ภาพการเดินทำแผนที่เดินดินตรงโรงยิมด้านหลังมหาวิทยาลัย ภาพถ่ายโดย น.ส.ธัญญลักษณ์

       ภาพการเดินนับก้าวทำแผนที่เดินดิน ในมหาวิทยาลัย ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)