การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่4

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับและเรียนรู้งานเพิ่มเติม ร่วมถึงการแก้ไขงานที่ผิดพลาดจากที่เคยทำไว้ ส่วนใหญ่เป็นการพิมพ์โครงการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)