ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

วันนี้ทางท่านนายกอบต.เจ็ดริ้ว ได้มีนโยบายให้ปลูกต้นดาวเรืองถวายให้แก่พระเจ้าอยู่หัว ทางพี่เลี้ยงจึงได้ประสานงานติดต่อกับกลุ่มดิฉันให้มาช่วยปลูกดาวเรืองถวายพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มดิฉันจึงรู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และท่านนายกอบต.เจ็ดริ้วได้ติดต่อท่านรองนายกให้มาเป็นผู้สอนในการลงเมล็ดดาวเรือง ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ อุปกรณ์ก็จะมี กะละมัง ถาดหลุม ดินผสมขุยมะพร้าว บัวรดน้ำ วิธีการทำก็เริ่มจากการเทดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวลงในกาละมังแล้วใช้มือซุยดินให้เข้ากันเพื่อให้แตกตัวเพื่อที่จะได้ลงถาดหลุมได้ จากที่ท่านรองนายกอบต.เจ็ดริ้วได้สาธิตให้ดูแล้ว ท่านก็ให้กลุ่มของดิฉันได้ลงมือทำแบ่งหน้าที่กันทำ โดย 2 คนทำหน้าที่เทดินลงในกะละมัง ส่วนอีก 2 คนทำหน้าที่คนดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวให้แตกตัว ส่วน 1 คนทำหน้าที่พรมน้ำลงไปเพื่อให้ดินและขุยมะพร้าวมีความเปียกเล็กน้อย จากนั้นก็นำดินมาใส่ลงในถาดหลุม โรยใส่หลุมทุกหลุม จากนั้นก็ใช้มือปาดให้เสมอกัน พอครบทุกหลุมก้อใช้นิ้วจิ้มลงในหลุม เพื่อที่จะได้ใส่เมล็ดดาวเรืองได้ จิ้มเสร็จแล้วก็นำเมล็ดดาวเรืองใส่ลงในหลุม หลุมละ 1 เมล็ด พอใส่ครบแล้วทุกหลุมแล้วก็นำดินมาปิดหลุมให้ทั่วทั้งถาดอันเป็นเสร็จ พอเสร็จแล้วก็นำถาดทั้งหมดที่ทำไปวางไว้ในที่ร่มและพรุ่งนี้ค่อยรดน้ำ

                                                              รูปอุปกรณ์ที่เตรียมไว้


                             รูปเทดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวลงในกะละมังแล้วคลุกให้เข้ากัน


                                               รูปพรมน้ำลงในดินให้เปียกเล็กน้อย


                                         รูปการนำดินมาใส่ลงในถาดหลุมให้ทั่วทุกหลุม


                               รูปตอนเอานิ้วจิ้มลงในดินให้เป็นหลุมลงไปเล็กน้อยไม่ต้องลึก


                                   รูปถาดหลุมที่ใส่ดินหมดแล้วนำมาหยอดเมล็ดดาวเรือง


                             รูปตอนหยอดเมล็ดดาวเรืองเสร็จแล้วก็เอาดินมาปิดหลุมให้ทั่ว


                                      รูปที่นำถาดทั้งหมดมาวางไว้ในที่ร่มเพื่อรอรดน้ำพุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)