ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งทั่ 4

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปเพาะต้นดาวเรือง โดยการเพาะลงถาดหลุมเพาะกล้า โดยนำดินในกระสอบมาเทใส่กะละมัง และใส่น้ำลงไปและคลุกเคล้าให้เข้ากันพอชุ่ม และนำดินที่ได้เอาใส่ลงในถาดหลุมเพาะกล้า ให้ครบทุกหลุมและกดดินให้จมลงไปกดลงพอรู้สึกอย่ากดให้แน่นเกินกดให้ครบทุกหลุม พอกดเสร็จก็นำเมล็ดดาวเรืองใส่ลงไปให้ครบทุกหลุมหลุมละเมล็ด พอใส่เสร็จก็เอาดินโรยหน้าพอประมาณให้ครบทุกหลุมโรยดินอย่าให้เห็นเมล็ดดาวเรือง โรยดินเสร็จก็เอามือตบดินเบาห้ามถูกไปถูมาเพาะจะทำให้เมล็ดเคลื่อนที่ครับ

                        รูปอุปกรณ์

                   รูปเมล็ดดาวเรือง

                    รูปเมล็ดดาวเรือง

               รูปเอาดินใส่ลงกะละมัง

                    รูปคลุกเคล้าดิน

          รูปใส่น้ำลงไปและคลุกเคล้า

         รูปเอาดินใส่ถาดหลุมเพาะกล้า

   รูปกดดินลงไปพอประมาณไม่ต้องลึกมาก

         รูปใส่เมล็ดหลังจากกดดินเสร็จ

รูปใส่เมล็ดเสร็จแล้วเอาดินโรยให้ทั่วและตบดินเบาๆ

                    รูปที่เสร็จทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)