ฝึกงานครั้งที่ 4

04/08/2560

วันที่ 4 สิงหาคม ของการฝึกงาน

             ช่วยงานในการเริ่มเปิดงาน ''ตลาดปันสุข'' เวลาประมาณ 9.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม พิธีการจะเริ่มในช่วงบ่าย และได้มีการเสวนาประชาสุข ''เรื่องของข้าวนครปฐมที่คนนครปฐมไม่เคยรู้'' และจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 โซน คือ 

1. โซน A พืชผัก / ผลไม้ปลอดภัย                                                                                         

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


2. โซน B พันธุ์ไม้ปลอดภัย

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


3. โซน C อาหาร / เครื่องดื่มปลอดภัย

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


4. โซน D สินค้าเบ็ดเตล็ด

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ต่อมาได้จดรายชื่อร้านค้าที่จะมาจำหน่ายสินค้าในอาทิตย์ต่อไป

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


พอจดรายชื่อร้านค้าเสร็จ ก็ได้มาช่วยกันทำฉลอมเพื่อเป็นของที่ระลึกภายในงาน

                                                   ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


พับริบบริ้นเพื่อผูกเป็นโบมัดติดกับฉลอม

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี


ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวเปิดงาน '' ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ '' จังหวัดนครปฐม           

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี


และได้ตัดเครื่อกล้วยเพื่อเป็นการเปิดงาน

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


กล่าวเปิดงานเสร็จ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและท่าน อาจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ก็ได้เดินชมสินค้าภายในงาน

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


                                                   ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


จบการเสวนาประชาสุข ''เรื่องของข้าวนครปฐมที่คนนครปฐมไม่เคยรู้'' และได้มอบฉลอมเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่เข้าร่วมการเสวนา

                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระย้า


จบงาน ''ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ'' และ  ''การเสวนาเรื่องของข้าวนครปฐมที่คนนครปฐมไม่เคยรู้'' ทีมงานนักศึกษาฝึกงานขอเซลฟี่เก็บไว้ดูหน่อยค่ะ


                                       ภาพถ่ายโดย พี่อ๊อด (ทีมงานจัดเตรียมการตลาดปันสุข)

จบการบันทึกค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)