ฝึกงานครั้งที่ 2

02/08/2560

วันที่ 2 สิงหาคม ของการฝึกงาน

                เข้างานประมาณ 8.20 น. เราได้พูดคุยกันและช่วยกันทำผังบุคลากรภายในศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และได้ช่วยพี่ๆตอนรับแขกที่มาทำธุระเกี่ยวกับงานวิชาการประชารัฐ (สสส.)


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ต่อมาช่วงบ่ายได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน ‘ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ’ ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


จบการประชุม เลิกงานเวลา 17.35 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)