บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่5 วันที่ 5สิงหาคม 2560

4-5 ส.ค.60 ไปช่วยน้ำท่วมที่สกลนคร ได้กราบพระธาตุเชิงชุม กราบเท้าศรีสุทโธและกราบพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขอมอบศิริมงคลมายังท่าน มายังเพื่อน เพื่อความสุขมหามงคล เพื่อความสำเร็จมายังทุกท่านด้วยเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)