บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ในวันนี้เราได้เดินทางกลับจากการช่วยผู้ประสบภับน้ำท่วมชาวจังหวัดสกลนคร มาถึงที่ศูนย์เวลาประมาน 08.30 น. นั่งรถเอาสว่างคาตากันเลยทีเดียว ซึ่งในวันนี้ไ้ดมีนักศึกษาภาค กศพป. สาขาวิทยาการการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาข้อมูลของศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ในเวลาประมาน 13.30 น. ทางนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ผู้ดูแลศูนย์ก็ได้เชิญกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วย 


(ภาพการต้อนรับกลุ่มนักศึกษาภาค กศพป.จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)


(การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากนักศึกษาสองคณะ สองมหาวิทยาลัย)


(ก่อนกลับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบของให้ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ )


และเมื่อทางคณะนักศึกษาภาค กศพป.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเดินทางกลับ ทางกลุ่มของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ได้ดำเนินงานตามที่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกำหนดให้กันต่อ โดยได้นักสอบถามข้อมูลของศูนย์ไม่ว่าจะเป็น บริบท วิสัยทัศน์ บทบาทต่อชุมชน และประเด็นอื่นๆ รวมไปถึง สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางนักศึกษาจะจัดประชาคมอีกด้วย 


(การสอบถามข้อมูลศูนย์จาก นางหทัยรันต์ อุ่มเอิบ)


(การดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆไม่ว่าที่ได้จากการสอบถามหรือการหาจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชุมชน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)