BAR ; KM HR สสจ.มุกดาหาร

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

BAR ; KM HR สสจ . มุกดาหาร

หลายเดือนก่อนได้รับการทาบทามและเชิญเชิญจากคุณธัชชัย R2R Facilitator รุ่นที่ 4 ชวนมาร่วมขับเคลื่อนและเรียนรู้ KM ของงาน HR ด้วยกัน ซึ่งในครั้งนี้โฟกัสมาที่งาน NCD และงานจิตเวช 

จัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560

จากการพูดคุยได้รายละเอียดมาพอสมควร ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ KM และเขียนออกมาตามภาพ

ความคาดหวังที่ปรารถนาอยากให้เกิด คือ

  • คนทำงานสามารถที่จะเรียนรู้และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปสานต่อในวิถีการทำงานของตนเองได้
  • สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ในการทำการสะท้อนคิดในตนเอง (Self-Reflection) ปรากฏการณ์ของการสะท้อนคิดดังกล่าวนำไปสู่การออกแบบในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไปได้
  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกระบวนการต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่ เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ที่นำไปสู่การพัฒนาตน และพัฒนางาน

เป็นความคาดหวังอย่างพื้นฐานของการทำกระบวนการทุกครั้ง และนอกเหนือจากนี้อาจเป็นในเรื่องการเรียนรู้อย่างตื่นรู้และเบิกบาน ทุกๆ ครั้งของการทำกระบวนการมักมีความหวังเสมอและลงมือทำอย่างเต็มที่

07-08-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)