KM to LO รพ.ยโสธร : "ผู้นำ นำพาความสุขสู่องค์กรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ผู้นำ นำพาความสุขสู่องค์กรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน"

เมื่อถูกตั้งคำถามมุมมองในการเป็นผู้นำทางการพยาบาล

ทำอย่างไรที่จะสามารถนำพาผู้คนไปสู่ความสุขในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ?

เชื่อว่า ผู้ตั้งคำถามให้ความสำคัญในเรื่องคนและจิตใจเป็นอย่างมาก

และอยากได้มุมมองในหลากหลายทัศนะ

ขอบพระคุณพี่เม็ง หรือคุณกีรติ คำทอง ผู้นำทางการพยาบาลในยุคที่เมตตาธรรมนำพา ในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทางการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร มอบคำถามเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน 

จากคำถามได้เกิดการสะท้อนคิดในตนเอง ...

มองว่าเป็นความท้าทายและน่าสนใจมาก

จากภาพความคิด แบ่งการมองสองประเด็นคือ การบริหารและการบริการ เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการนำพาผู้คนพัฒนาองค์กรได้ การนำสิ่งที่ดีและมีคุณค่าในหลายๆ สิ่งต่างหากมาบูรณาการร่วมกัน

ในด้านการบริหาร สิ่งที่สำคัญคือ การยึดหลักความพอเพียงและประหยัดขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นปณิธานและดำเนินตามพระองค์ท่าน มาตีโจทย์ให้แตกว่า 4M ของหลักการบริหารจะนำไปในทิศทางใด เพื่อให้องค์กรอยู่ได้ในขณะเดียวกันคุณภาพก็ต้องไม่ลดน้อยถอยลง

ในด้านบริการ ไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญไปมากกว่าคำว่า "ใจนำพา" เมื่อผู้นำเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม (พรหมวิหารธรรม) เชื่อว่าองค์กรจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่มเย็น แม้จะมีความขัดแย้ง และที่สุดความขัดแย้งดังกล่าวก็จะคลี่คลายลง ผู้นำที่ใช้ใจนำพาร่วมกับการใช้ปัญญาจะนำพาให้คนในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) และจดจ่ออยู่ในการงานที่ทำด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม (Passion) และไม่ออกจากเป้าหมายคือ เรื่องคุณภาพและการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

หากปัจจัยสองด้านนี้เต็มไปด้วยคุณธรรมเชื่อว่าสิ่งที่ตามมาคือ " คุณภาพและความสุข " อย่างเที่ยงแท้แน่นอน

06-08-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

ผู้นำทางการพยาบาล อาจไม่ใช่หัวหน้าพยาบาลคนเดียวค่ะ

ผู้นำหรือหัวหน้าพยาบาลในปัจจุบัน มักเป็นผู้ที่ให้ความสุข

ผู้นำทางวิชาชีพพยาบาล มีได้หลายคน เป็นผู้ที่พาพยาบาลทำสิ่งที่ถูกต้องและพัฒนางานให้มีคุณภาพ

อ กะปุ๋มคือ คนที่เป็นผู้นำวิชาชีพพยาบาลค่ะ

ทำอย่างไรที่จะสามารถนำพาผู้คนไปสู่ความสุขในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ? ที่อยู่ในคนๆเดียวกันยังต้องหาต่อไปอีกสักพักค่ะ

เขียนเมื่อ 

พัฒนากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ขอบพระคุณพี่แก้ว