ในหลวง (รัชกาลที่ ๙) ในบทบาท "ครู"ไหน ใครอยากเรียนหนังสือกับในหลวงบ้างยกมือขึ้น!


ในปี ๒๕๓๘ ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น ทรงใช้โครงการนี้ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรง และยังทรงทำรายการ ‘ศึกษาทัศน์’ (Quest for Knowledge) ซึ่งพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน จากของจริง จากสถานที่จริง และในหลวงทรงสอนเด็กๆ ด้วยพระองค์เอง

ในหลวงเสด็จฯ ไปสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ทรงพาไปที่โรงเรียนเทศบาลเขาเต่า สอนเรื่องดินว่า ขุดดินลงไปกี่เมตรจะเจอชั้นดินอะไร และจะแก้ไขดินที่เปรี้ยวต้องใช้ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน ต่อมาทรงพาไปที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า สอนเรื่องน้ำและทรงอธิบายเรื่องการทดสอบคุณภาพน้ำ พอครั้งที่ ๒ คือวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ทรงพาไปศึกษาเรื่องฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทรงสอนว่า น้ำ ๑ หยด ให้ใช้ประโยชน์ได้ ๔ ด้าน คือต่อป่าไม้ ต่อการเกษตร ต่อการอุปโภคบริโภค และการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ทำฝนหลวง พระองค์ก็เตือนนักเรียนด้วยความเป็นห่วงว่า “Dry Ice อันตราย อย่าเอานิ้วไปเล่นเดี๋ยวนิ้วขาด” นอกจากนี้ยังทรงแสดงตำราฝนหลวงที่ทรงเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองอีกด้วย

ต่อมาครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ ทรงพานักเรียนไปสำรวจป่าชายเลนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่า-คลองคอย ครั้งนี้สมเด็จพระเทพฯ ตามเสด็จฯ ด้วย ในหลวงทรงสอนเรื่องการปลูกป่าชายเลน และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการสอนครั้งสุดท้าย ทรงพาไปศึกษาที่โครงการวิจัยฯ แหลมผักเบี้ย ในหลวงทรงสอนวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

ขณะที่นักเรียนยืนรอส่งเสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเทพฯ ทูลในหลวงว่า “เด็กกลุ่มนี้จะเรียนจบ ม.๖ กันแล้ว คงไม่ได้มาตามเสด็จฯ อีก” แล้วก็ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนว่า “ให้ปลอมตัวใส่ชุดนักเรียนมาตามเสด็จฯ อีก” แล้วในหลวงก็ทรงพระดำเนินถอยหลัง แล้วยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปนักเรียนของพระองค์เก็บไว้

พระองค์ทรงเป็นครูที่น่ารักจริงๆ


#สานต่อที่พ่อทำ


เรียบเรียงจาก 
เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,
บทสัมภาษณ์คุณสุคนธ์ทิพย์ สุกสี อดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
จากหนังสือแม่อยากให้เธออยู่กับดิน โดย ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร และ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์


................................................................................................................................................


ท่าน คือ ครูของแผ่นดิน

คิดถึงท่าน


................................................................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมรักในหลวงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเห็นพระอัฉริยะภาพในการเป็นครูของแผ่นดิน

ขอบพระคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง เช่นกันครับผม ;)...