บันทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่.1 วันที่1สิงหาคม 2560

        วันนี้เป็นวันแรกที่ทางกลุ่มได้เข้ามาฝึกงานที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้าลุงธัมม์สัญญ์ อุ่มเอิบ 

เจ้าของศูนย์ได้เชิญท่านผุ้ใหญ่ สุวรรณ สีนาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้ามารับรู้ถึงการที่ทางกลุ่มของพวกเราจะเข้ามาฝึกงานในพื้นที่ที่ท่านเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ทางกลุ่มยังได้ขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่คุณป้านิดาซึ่งท่านเป็นประธานฝนหลวงจังหวัดนนทบุรีแวะเข้ามาติดต่อลุงธัมม์สัญญ์พอดี คุณป้านิดาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางกลุ่มพร้อมทั้งให้ข้อคิดและให้กำลังแก่ทางนักศึกษาอีกด้วย

(ช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศ)


         เมื่อเสร็จจากการประชุมในช่วงเช้าแล้วทางป้านิดาก็ได้พาทางกลุ่มนักศึกษาไปทานอาหารกลางวันโดยมีป้านิดาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และะกลับมาช่วงบ่าย กลุ่มเราก็ได้เริ่มทำงานโดยการที่ได้นั่งพูดคุยถึงบริบทเบื้องต้นของชุมชนจากป้าบัวภรรยาของลุงธัมม์สัญญ์ โดยป้าก็ได้นำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในชุมชนบ้านบ่อมะกรูดออกมาให้พวกเราอ่านเพื่อทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะได้ลงพื้นที่จริง


(ช่วงบ่ายเป็นการประชุมปรึกษาหารือกับป้าบัวเกี่ยวกับศึกษาบริบทชุมชน และทามไลน์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)