การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
วันนี้เริ่มฝึกงานวันแรกที่หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

เมื่อถึงสถานที่ฝึก พี่ๆในสำนักงานได้มีการแนะนำแต่ละแผนกงาน และได้แบ่งหน้าที่แผนกละ2คนดิฉันได้รับมอบหมายให้ฝึกแผนกโยธาการช่าง พี่ๆได้แนะนำสมาชิกในแผนกรวมถึงผู้อำนวยการแผนก และได้มีสอนงานพื้นฐานในแผนกเริ่มต้นดิฉันประกอบคอมเพื่อใช้สำหรับทำงานที่ได้รับ 

วันนี้ก็ได้มีพิมพ์เอกสารและปริ้นเอกสารต่างๆตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เกิดปัญหากับเครื่องปริ้นบ้าง เช่น เครื่องขัดข้องจากความร้อน เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสารหลายแผ่น หรือเครื่องปริ้นกระดาษพันในตัวเครื่อง และปัญหาต่างๆที่ทำให้พิมพ์เอกสารได้ล่าช้า แต่ก็แก้ปัญหาจนทำเสร็จได้ทันเวลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)