ฝึกงานวันที่ 1

1 ส.ค. 2560

วันนี้เป็นวันฝึกงานวันแรก ในช่วงเช้าได้เข้าไปฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อตั้งสหกรณ์หุบกะพงและโครงการต่างๆที่ที่นี่ได้ทำ โดยที่นี่ได้ก่อตั้งขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
หลังจากที่ฟังบรรยายจบ พี่จุ๋มคนที่เป็นพี่เลี้ยงของเราก็ได้มอบหมายงานให้พวกเรามาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆของสำนักงานและบนถนนด้านใน เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพที่จะทรงมาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์ของเรา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)