การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1ส.ค.60)

วันนี้อาจารย์ ทัศนีย์ นัดประชุม ณ เวลา10.00น. เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับการมาศึกษาดูงานของคณะทัวร์ และทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ภายในศูนย์

 

บรรยากาศการประชุมชี้แจงการจัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์

รดน้ำต้นไม้ในศูนย์

  ช่วงบ่ายเราได้เดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่ เพื่อสอบถามข้อมูลประชากรหมู่บ้านและพูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการทำโครงการในหมู่บ้านแบบเป็นกันเอง จากนั้นได้ขี่รถสำรวจหมู่บ้านทำความรู้จักกับชาวบ้านเพื่อฝากเนื้อฝากตัวกับชาวบ้าน

 

ขี่รถสำรวจหมู่บ้าน

ขี่รถสำรวจหมู่บ้าน

นั่งปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านเพื่อทำโครงการในหมู่บ้าน

แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)