ฝึกงานวันที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เป็นวันเริ่มฝึกงานวันแรก ยังไม่มีอะไรให้ทำมาก เพราะทางศูนย์กำลังเตรียมการรับเสด็จสมพระเทพในวันที่ 10 สิงหาคม อาจารย์พี่เลี้ยงเลยให้ช่วยพวกพี่ๆที่ศูนย์ทำความสะอาด เตรียมการสำหรับวันที่ 10 เริ่มงาน 8.30 เลิกงาน 17.00 น.

เข้าห้องอบรมชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง "หุบกะพงแผ่นดินพระราชา" ร่วมกับคณะที่มาศึกษาดูงาน

เริ่มปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานและตลอดแนวถนนในศูนย์ เป็นเส้นทางที่พระเทพเสด็จผ่าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)