ฝึกงานครั้งที่ 1 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่1 สิงหาคม 2560 ศูนย์ฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อรายงานตัวครั้งแรก ณ หย่วยฝึก

งานครั้งแรก ปั้มตราและจัดทำบิลค่าขยะของ อบต เพื่อทำการส่งใบแจ้งค่าขยะตามบ้านเรือนใน ตำบลโพรงมะเดื่อคีย์ข้อมูลการชำระเงินค่าเก็บขยะในหมู่บ้านแต่ล่ะหมู่ ลงในระบบคอมพิวเตอร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)