บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ