JJ17V8_1 From Dawn Till Dark ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 25

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
DAR หรือ During Action Review หลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง อาจารย์ มืออาชีพ มีกิจกรรม สะท้อน หรือ Reflection ทุก รายคาบการเรียนรู้ รวมทั้ง ทุกเช้า ก่อน นำเข้าสู่บทเรียนใหม่ ในแต่ละวัน

เช้าตรู่ ร่วมกู่ จนพลบค่ำ

  อาชีพ วิชาชีพ สำหรับ ครู หรือ อาจารย์ ที่ต้องหาหนทาง วางรากฐาน สร้าง ฅ ฅน รุ่นใหม่ หัวใจนัก " เรียนรู้ "

ทีมงาน คณะกรรมการบริหาร สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ควอท มารอต้อนรับ สัมนาสมาชิก ที่ สกอ หรือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตั้งแต่ ๐๖๓๐ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 

พี่ตุ๊ก หรือ รศ.ดร.สพญ.วรรณดา สุจริต นำทีม มาแต่เช้าตรู่

สัมมนาสมาชิกส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงที่พักล่วงหน้า ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม เริ่มด้วย BAR ( Before Action Review) หรือ Pre Test ทดสอบความรู้พื้นฐาน

ทีมงาน สกอ เจ้าภาพ ผู้สนับสนุน งปม และ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ เป็น นักเรียนทุน ระดับปริญญาเอก ของ สกอ ที่กระจายไปประจำทั่วประเทศ รวม ๕๒ ท่าน ๓๓ สถาบัน

ท่าน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดร.อรสา ภาววิมล ให้เกียรติ มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการเรียนรู้

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล กก บริหาร ควอท เปิดการเรียนรู้ การศึกษา ๔.๐ ( สามารถ Download เอกสาร ในการอบรมทั้งหมด ได้ที่ http://thailandpod.org/

กิจกรรม การเรียนรู้ Action Learning ด้วยการ Share and Learn 

การออกแบบหลักสูตร การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ที่เราใช้คำว่า OLE

ย่ำค่ำ JJ พาสร้างกิจกรรม เครือข่ายการเรียนรู้

เริ่มด้วย พระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครูของแผ่นดิน

และ กิจกรรม ถอดบทเรียน มาเป็น Story Telling เรื่องเล่า เร้าพลัง อุดมการณ์ในการเป็น อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา

เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ พัฒนา อุดมศึกษา ให้อุดมปัญญา ให้ ฅ ฅน ออกไป รับใช้สังคมไทย 

การเรียนรู้ เป็นกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่าย

เพราะ ชีวิต กับ เวลา ต้องเดินหน้า จนกว่า จะหมดลมหายใจ

DAR หรือ During Action Review หลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง อาจารย์ มืออาชีพ มีกิจกรรม สะท้อน หรือ Reflection ทุก รายคาบการเรียนรู้ รวมทั้ง ทุกเช้า ก่อน นำเข้าสู่บทเรียนใหม่ ในแต่ละวัน

เช้า พลบ ค่ำ From Dawn Till Dark ทุกท่าน หลับ ฝันดี เรื่องราวดีดี มีให้เรียนรู้ โดย ควอม หรือ Thaipod ครับ

กก บริหาร สมาคม ปี บริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๒ นำทีม โดย ดร.มัทนา สานติวัตร อดีต อธก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จิต จะ Learn ( 01/08/[email protected]อยุธยา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ทีมงานสร้างเครือข่ายด้วย

เห้นอาจารย์หมออานุภาพด้วย

ฝากสวัสดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านกามนิต เป็นอย่างไร เดินสาย เดินเช้า เดินเที่ยง เดินเย็น ตลอด

เขียนเมื่อ 


กิจกรรม การเรียนรู้ Action Learning ด้วยการ Share and Learn 

...

ถ้อยคำนี้ สื่อทะลุ กระบวนทัศน์ กระบวนการ และมรรคของการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันโดยแท้ เลยครับ