ครั้งที่46บันทึกประจำวันประจำวันที่23/07/2560

วันนี้ตอนเช้าได้พาคณะUNไปทำบุญที่วัดเนื่องจากเป็นวันพระ และได้กละกลับมากรอกลำข้าวเป็นจำนวน700กิโลกรัม ช่วงเย็นได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันและได้ช่วยกันบรรจุขนมเพื่อนำไปขายที่กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)