ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา09:30 - 11:00 น. ทางอนามัยหนองรีได้เชิญกลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมในเรื่องการเขียนโครงการของบประมาณและอบรมผู้สูงอายุในชุมชน

เวลา 11:40 น. - 12:40 น. ได้พักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:30 น. - 15:40 น. ได้มีคณะกรรมการจากเทศบาลมาขอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ โดยมี ลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ได้ให้ข้อมูลแก่ทางเทศบาล คุณลุงวิฑูรย์ก็เลยได้เชิญกลุ่มนักศึกษาฝึกงานเข้ารับฟังการให้ข้อมูลครั้งนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)