KM องค์กรต่างประเทศ( บริษัท XEROX )

ชัยวัฒน์
องค์กรต่างประเทศ

Knowlage Management บริษัท xerox         

ขั้นการดำเนินการ 
         -  ทีมงานได้เตรียมวางแผนขั้นแรกโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสก่อนเพราะวัฒนธรรมของซีร็อคนั้น พนักงานจะปฎิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วเท่านั้น ดังนั้นทีมงานจึงต้องให้ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มิฉะนั้น โครงการการจัดการความรู้อาจไม่ประสบความสำเร็จได้ และทีมงานก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร 
      

         -   ขั้นตอนต่อมาคือการขอให้ผู้บริหารมาร่วมแบ่งปันความรู้ในโครงการต่างๆ เรียกว่าโครงการประภาคาร เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของผู้บริหารระดับสูงต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและผู้บริหารเองยังต้องพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในบริษัทที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลอีกด้วย

     -  ขั้นตอนที่สองในการดำเนินการโครงการคือการออกแบบสำรวจที่สอบถามเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานซึ่งผลการสำรวจก็เป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้บริหารเองในมุมมองของพนักงาน นอกจากนั้นทีมงานยังได้ชมเชยผู้จัดการที่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมผู้จัดการระดับสูงในแต่ละปี ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานยังได้เสนอแนวคิดดังกล่าวกับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การให้แนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การให้รางวัลจากประธานบริษัทอีกด้วย และคราใดที่มีการรายงานต่อประธานบริษัท ทีมงานจะสอดแทรกเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้โดยจัดให้อยู่ในวาระส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ทีมงานยังมุ่งมั่นที่จะผนวกให้การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการประเมินการทำงานรวมไปถึงการวางแผนการจัดการทรัพยากรอีกด้วย

  กลยุทธ์ที่สำคัญของซีร็อคประกอบด้วยหลักสำคัญๆ 4 ประการคือ   

1. จะต้องไม่มีการแก้ปัญหาเดียวกันซ้ำสอง

2. บุคคลทั่วไป ลูกค้าและหุ้นส่วนของบริษัท จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของซีร็อคได้ง่ายเมื่อใดก็ตามที่ต้องการข้อมูล

3. ต้องสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ทำให้พนักงานรู้จักพัฒนาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต

4. ต้องมีการชื่นชมและให้รางวัลแก่พนักงานที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำมาใช้และถ่ายทอดความรู้ได้แต่ต้องเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการนำวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงใหม่

ที่มา : http://gotoknow.org/blog/example-km/62532

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  KM องค์กรต่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#kmclass

หมายเลขบันทึก: 63107, เขียน: 25 Nov 2006 @ 14:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)