กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2
แก่นความรู้ : การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานจากง่ายไปหายาก
เล่าโดย : นางวรรณา   สิยาชีพ  โรงเรียนสวายวิทยาคม
 
 ได้พบปัญหาการเรียนการสอน คือ นักเรียนไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ จึงได้จัดทำแผนการเรียนรู้โครงงานขึ้น  แนวทางแก้ปัญหา ผลิตสื่อเกี่ยวกับโครงงาน ให้เพียงพอกับนักเรียน ในระดับชั้น ม.4 โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ
3 คน สอนองค์ประกอบของโครงงาน มีแนวคิดที่มา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการ นักเรียนจะมีการจัดทำผลผลิตออกมาคือ สมุดรายงาน แผงโครงงาน และมีการนำเสนอโครงงาน
 การสอนนักเรียนจะสอนตามสื่อโครงงาน โดยกำหนดเนื้อเรื่องให้นักเรียนทำโครงงาจากง่ายที่สุด ที่ผ่านมาใช้เรื่องการสืบค้นประเพณีแซนโดนตา เป็นประเภทโครงงานค้นคว้า นักเรียนใช้เรื่องเดียวกัน ผลการดำเนินการสอนในช่วงแรกพบว่า นักเรียนมีคุณภาพรวมร้อยละ 60 ต่อมาได้ให้นักเรียนจัดทำโครงงานขึ้นเอง ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถจัดทำโครงงานได้ 32 โครงงาน ประกอบด้วยโครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ โครงงานค้นคว้า และโครงงานสำรวจ นักเรียนมีการนำเสนอโครงงาน มีการประเมินผล การดำเนินการ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินมีคุณภาพระดับ 85%
 ได้นำโครงงานชื่อ “ Recycleed Notebook.” ของนักเรียนไปกระกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร เขต 3 ได้รางวัลเหรียญเงิน นำความภูมิใจมาสู่ครูและนักเรียนอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.จำรัส สอนกล้า

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาต่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 63105, เขียน: 25 Nov 2006 @ 14:12 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • กระกวดใน พิมพ์ผิดครับ
  • อยากดูตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมีประกวดทุกปี ลองให้ส่งมาประกวดนะครับ ช่วงเดือนสิงหาคม
  • ขอบคุณมากครับผม
Tadsanee
IP: xxx.91.172.249
เขียนเมื่อ 

ในฐานะที่สพท.สุรินทร์อยู่ในโครงการวิจัย km ก็อยากให้อาจารย์ทำตามคำยุยงของอาจารย์ขจิตค่ะ จะได้ช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีขึ้น  อาจารย์ภาษาอังกฤษเก่าๆแก่ๆอย่างดิฉันก็สะดุ้งทุกทีที่เขาตำหนิ