ระยะนี้ครูอ้อยวนเวียนกับการทำวิจัยหลายเรื่อง   จนจะงุนงงไปหมดแล้ว  ไม่อยากจะคิดอ่านอะไรที่เกินตัวอีก  

แต่แล้ว  แล้วก็แล้ว  เดินทางมาได้ไกลแล้วนี่  จะหยุด  ก็ไม่ใช่ครูอ้อย  จะถอยยิ่งไม่ใช่ใหญ่  แต่ถ้าเดินหน้า  ...ใช่เลย

ครูอ้อยทำวิจัย  หลายเรื่องอย่างที่เกริ่นมา  และเป็นวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับเชิงปริมาณ 

ไม่ว่าจะ.....เชิงอะไร  ก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าทั้งสิ้น  แหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าในยามที่อยู่บ้าน  คือ  อินเทอร์เนต

ครูอ้อยเข้าไปศึกษาที่  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  เพราะจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้ตรงประเด็น  แต่ครูอ้อยก็ต้องมีความรู้สึก  ปลาบปลื้มที่ได้เห็นหน้าตัวเอง  ยิ้มกับตัวเอง  ในข่าว  รางวัลสุดคะนึง เดือนตุลาคม  เมื่อคลิกดูก็จะมีบันทึกบล็อก  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาให้อ่านด้วย

จากนั้นครูอ้อยก็อ่านอย่างตั้งใจ  เรื่อยๆจนพบ  หนังสือจดหมายข่าวถักทอสายใยแห่งความรู้  ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยตรง  น่าสนใจมาก  ในหนีงสือเล่มนี้ครูอ้อยก็ได้เขียนบทความไปไว้แล้ว  เรียนเชิญอ่านได้ที่นี่ค่ะ

   

ส่วนที่ครูอ้อยมีผลงานและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้  ทำให้ครูอ้อยมีพลังที่จะเขียนต่อไป  โดยไม่ได้หวังรางวัลแต่อย่างใด  ดังที่ผ่านมา

ความตั้งใจ  หมั่นเพียร  มักจะนำพาความสำเร็จมาให้  ถ้าเรามุมานะอย่างมาก

แต่  ถ้าเราตั้งใจดี  พากเพียรบ้าง  ขี้เกียจบ้าง    เราต้องเดินไปหาความสำเร็จเอง..หายากด้วย

พากเพียร  มุมานะเถิดค่ะ  เส้นชัยรอครูอ้อยอยู่ลิบลับ  แต่ครูอ้อยก็จะสู้  จน.....วาระสุดท้าย...