จากการที่ได้ไปเรียนการนวดแบบทุยนา อาจารย์ได้สอนเรื่องสมุนไพรจีนด้วย ดิฉันขอเล่าเรื่องโสมจีนพอสังเขป ดังนี้

โสมมีหลายชนิด

ในจีนมีการผลิตทางหนือของประเทศ เรียกว่า จีนหลิงเซิน แบ่งเป็น 3 ชนิด

1) หงเซิน เก็บรากโสมมาล้างทำความสะอาดแล้วนึ่งจะเป็นสีแดง 

โสมนี้ดิฉันซื้อมาจาก โรงพยาบาลในเมืองจีน เรียก หงเซิน

เราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 1-2 ชิ้น แช่นำร้อนสักครู่ แล้วดื่ม

2) เซินไซ่เซิน สีขาวไม่ผ่านการนึ่ง 

3) ถางเซิน โสมที่มีส่วนผสมนำตาล ใช้กับเด็ก ใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน

สรรพคุณ

กระตุ้นทำให้กระฉับกระเฉง

 บำรุงร่างกายและหัวใจ

ขับลม

ขับปัสสาวะ

เพิ่มพลังทางเพศ

ใช้กรณี gi-yang deficiency (กลุ่มที่หนาว นอนไม่หลับ เหนื่อย ไม่มีแรง)

ไม่ควรใช้ในกลุ่มที่มีโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีไข้ 

ไม่ควรดื่มกับนำชา

ดูงานพิพิธภัณฑ์สมุนไพรจีน

มีตุ๊กแกให้ดูด้วย

ตุ๊กแกแช่เหล้าขาว 50 ดีกรี

เอาลูกตาออกก่อนแช่

แช่เหล้า 1 เดือน

1 ตัวแช่ แอลกอฮอล์ 500 ซีซี

ใช้รับประทานเป็นยาโด๊ป โดยกินนำส่วนที่แช่ตัวตุ๊กแก 10-20 ซีซี/วัน

หรือจะทำเป็นตุ๊กแกย่างให้แห้งก็ได้ค่ะ

ที่เมืองจีนเขาส่งตุ๊กแกขายเป็นสินค้า

ในเมืองไทยก็มีโรงงานส่งตุ๊กแกไปขาย ได้ราคาดีค่ะ