จิตดวงหนึ่งที่พบในวันนี้ คือ ไม่ชอบใจที่ใครทำอะไรได้เกินหน้า
แม้แต่สิ่งเล็กสิ่งน้อย ก็แสดงอาการ(ในใจ) ไม่พอใจ/ตรงข้ามกับพอใจ
อาการไม่พอใจเป็นไฉน แกว่ง ส่าย หวิว วูบ เล็กๆ
เต็มใจ มีอาการพอ ซึ่งเรียกว่าพอใจอยู่เป็นทุน แต่เหตุเพราะ...
จิตดวงหนึ่งที่เป็นจิตดวงร้าย โคจรมาสู่ใจ ใจซึ่งเดิมมีปกตินิ่ง
อยู่ก็เกิดอาการวูบ ซัดส่ายไปตามอาการของจิต

       ยังดีที่สติยังทัน จึงจับอาการนี้ได้ จับดวงจิตนั้นได้
เมื่อจับได้ก็ปล่อยจิตดวงร้ายนั้นไปอย่างไม่อาลัย
จะไปไหนไม่ทราบ แต่หลวงตาบ้านตาดเคยบอกว่าให้ฆ่าเสีย
ก็ไม่ทราบว่าจะฆ่ายังไง จึงขอบใจขอบคุณ จิตดวงนั้นแทน
เอาจิตดวงดีเข้ามาแทน คือ จิตดวงขอบใจ ขอบคุณ
ที่มาของความจริงให้ทราบ แล้วปล่อยไป...

                            ขอบใจจิต.ดวงร้ายดวงหนึ่ง
              ขอบคุณ "ผู้ที่สอนการเมตตา อภัย"...ขอบคุณ

 

พี่ทาน  เขียน

กะปุ๋ม พิมพ์ให้ค่ะ

21 พ.ย. 49