ดิฉันมีโอกาสไป

เข้าร่วมฝึกอบรมการพยาบาลแผนจีน ณ. Faculty of Nursing GTCMU นครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ระหว่างวันที่ 11-30 ตุลาคม 2549 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  20 วัน

อาจารย์ฉือ  สอนทฤษฎี  (ผ้หญิงที่ยืนถือหนังสือ อยู่ด้านหลัง)

อาจารย์หวาง  สอนการปฏิบัติ (ผู้ชายกำลังสอนนวด)

อาจารย์หวาง  พูดภาษาจีน  อาจารย์ฉือ   แปลเป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากอาจารย์สอนแล้ว  นักเรียนต้องสลับการนวดให้กันและกัน

ได้เรียนBasic theory of TCM และการนวดแบบทุยนา

ซึ่งมีการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ  เป็นการผ่อนคลายความเครียด

บรรเทาอาการปวดศีรษะและอื่นๆ   

มีตั้งแต่การนวดหน้า  นวดหลัง นวดแขน ขา และกดจุดที่สำคัญทำให้เรามีสุขภาพดี

ผู้นวดต้องเตรียมพร้อมร่างกาย  โดยออกกำลังนิ้วและมือให้แข็งแรงก่อนจะนวด

ตัวอย่างการนวดใบหน้า และบริเวณศีรษะ

เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และอาการเวียนศีรษะ

จุดที่1 ให้กดหรือลูบระหว่างคิ้วประมาณ 1-3 ครั้ง 

จุดที่2 ให้กดจุดที่หัวตาทั้งสองข้าง 3 ครั้ง และบริเวณกลางคิ้วและหางคิ้ว 

จุดที่ 3 ให้กดจุดบริเวณขมับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เป็นต้น

การนวดแขน/ขา และกดจุด

 การนวดและกดจุด บริเวณหลังและขา

ทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดี

สุขภาพแข็งแรง

 ฝึกนวดไป อ่านตำราไป

การนวดแบบทุยนาต่างจากการนวดแผนไทยอย่างไร ?
การนวดแบบจีนจะสบายตัว ไม่เจ็บระหว่างนวด จะมีการกดจุดร่วมด้วย   จะทำให้มีพลังชี่ (ระบบหมุนเวียนในร่างกายดี)
แต่ผลลัพธ์การนวดทำให้สุขสบาย คลายเมื่อยดีเหมือนๆกัน
ลองนวดและกดจุดด้วยตนเองดูนะคะ  
สุขภาพดี  เลือดไหลเวียนสะดวก หน้าตาจะสดใสค่ะ
 วันสุดท้าย  สอบ คุณครูนั่งดูพวกเรานวดครบทุกท่า
ผล  ทุกคนสอบผ่านหมด
ได้รับวุฒิบัตรทุกคนค่ะ