ชีวิตที่พอเพียง : 2957. เรียนรู้จากการเตรียมจัด PMAC 2019


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสารัตถะ ของการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ซึ่งครอบคลุม PMAC 2018  และ PMAC 2019  

เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงเรื่อง PMAC 2019 : NCD (Non-Communicable Disease)    ผมก็ได้เรียนรู้ว่า มาตรการต่างๆ ระดับโลกเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังล้มเหลว    คุณหมอสุวิทย์ใช้คำว่า Global Failure    คือมีข้อตกลง เชิงทฤษฎีชัดเจน    แต่การนำสู่ภาคปฏิบัติล้มเหลว มีการดำเนินการน้อย และไม่จริงจัง

ตอนไปร่วมประชุม IOC ที่ Montreux เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐   คณะกรรมการแนะนำว่า ต้อง “Maximally utilize PMAC capability to make a paradigm shift in NCD control”    คือจะให้การควบคุมโรค ไม่ติดต่อ/โรคเรื้อรัง ได้ผลอย่างแท้จริง ต้องการการคิดใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่    

ผมได้เรียนรู้ว่า NCD มีสาเหตุมาจากการบริโภค และปัจจัยด้านสังคม ที่เรียกว่า Social Determinants of Health    ปัญหาหลักของ global failure มาจากธุรกิจต่างๆ เช่นบุหรี่  สุรา  อาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำตาล  มีรายได้จากการบริโภคของผู้คน    คนที่บริโภคสิ่งเหล่านั้นแบบไม่รู้จักระมัดระวัง บริโภคเพียงน้อยๆ หรือหลีกห่าง (เช่นบุหรี่) กลายเป็นแนวร่วมทำกำไรให้แก่ธุรกิจ    โดยที่ธุรกิจเหล่านั้นในประเทศยักษ์ใหญ่ ที่มีอิทธิพลในโลก มีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศนั้นๆ    การดำเนินการที่จะก่อผลดีต่อสุขภาพ ป้องกัน NCD  แต่ก่อลบต่อธุรกิจจึงไม่ได้รับการปฏิบัติจริงจัง


เป็นธรรมดา ที่ธุรกิจย่อมต้องการผลกำไร    แต่ผลกำไรของธุรกิจเข้าสู่เอกชน    ธุรกิจที่ก่อผลลบต่อ การป้องกัน NCD ก่อภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรค แต่เงินส่วนนี้เป็นเงินสาธารณะ   หากเงินส่วนนี้ สูงกว่ากำไรของภาคธุรกิจข้างต้น    ประเทศย่อมตกอยู่ในสภาพ net loss    ไม่ดีต่อส่วนรวม    นี่คือ Political Economy of NCD   ซึ่งก็คือการต่อสู้กันเชิงผลประโยชน์    ซึ่งจะต้องต่อสู้กันในเวทีสาธารณะด้วย    ดังนั้น กลุ่มพัฒนาผู้บริโภค และกลุ่มสื่อสาร จึงมีความสำคัญ 


ผมได้เรียนรู้ความซับซ้อนของเรื่องสุขภาพ   


ตามที่ผมได้บันทึกไว้ ที่นี่ ว่า PMAC มีความก้าวหน้าในเรื่องการมีคณะอนุกรรมการสารัตถะ    วันนี้ขอบันทึกเพิ่มว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ เริ่มสร้างกลไกเชื่อมโยง PMAC  กับการทำงานพัฒนาระบบ สุขภาพของประเทศ    ทำให้ผมมีความสุขมากวิจารณ์ พานิช                                                                                                                          

๑ มิ.ย. ๖๐


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.44.166
เขียนเมื่อ 

Thank you for this information-rich post.

I have written a "Food or Rubbish" series (posted in Gotoknow.org : https://www.gotoknow.org/posts...) from a view of public awareness of the issues of food (and implicitly NCD). At the time, I  stressed the lack of (oficial) regulation and standard (enforcemernt). I have now added other factors :  "urbanization", social media advertising, and expansion of food processing industry (due to global demand for food).

PMAC (Pre Medical Advisory Committee? (not Prince Mahidol Award Conference?) campaigns will need awareness of these "enviromental features" in the fight over NCD.

Maybe we can use some (of 500+) police "generals" gainfully in PMAC campagns in Thailand?