ครั้งที่37บันทึกประจำวันประจำวันที่11/07/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้แพ็คข้าวไรซ์เบอรี่จำนวน100ก้อนด้วยระบบสูญญากาศและช่างบ่ายได้ร่วมกันคิดและวางแผนการทำโครงการ ได้มีการขอคำปรึกษาจากพ่อแรมและได้ช่วยกันวางแผนการดำเนินโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)