ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 3 กรกฏาคม  พ.ศ. 2560

เวลา08.30 น.-17.30 น. เช้ารดน้ำเช้าแปลงผักปลอดสารพิษทำงานกลุ่มเย็นราดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ


ทำงานกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)