1 ก.ค. 2560 แก้ไขงานกลุ่ม เเละ ปรึกษาพร้อมเเก้ไขโครงการ

8.00 น. รับประทานอาหารเช้า


8.47 น. ถึงศูนย์ฝึกการเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด


10.00 น.ทำงานกลุ่ม และ ปรึกษากันในการเเก้ไขโครงการของเเต่ละคู่


12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน13.30 น. จัดเเจ้งเเละชี้เเจ้งว่าเเต่ละคู่ต้องทำไรบ้าง


16.45 น. เก็บกวาดขนะภานในศูนย์


17.30 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)