4 ก.ค. 2560 ประชุมที่จะทำโครงการ และ ทำความสะอาดร่วมกับชุมชน

8.34 น. รับประทานอาหารเช้า


9.45 น. ร่วมประชุมกับหัวหน้าศูนย์และผู้ใหญ่ที่จะทำโครงการ


12.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง


14.11 น. เก็บขยะรอบศูนย์ร่วมกับผู้ใหญ่


17.00 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)