ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 4 มิ.ย. 2560

08:30 ทำความสะอาดหน่วยฝึก

09;00 จัดเตรียมสถานที่

09:30 เตรียมวัสุดุอุปกรณ์

10:00 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

12:00 พักกินข้าว

13:00 ทำปู๋ยต่อ

15:00 ไปเก็บขยะรอบหมู่บ้าน 

17:00 เลิกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)