ครั้งที่28บันทึกประจำวันประจำวันที่28/06/2560

วันนี้ได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาดูงานและร่วมประชุมกับพ่อแรม ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเบรค ช่วงเย็นได้ทำงานตามที่อาจารย์มอบหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)