ทำโครงการ 27 มิ.ย. 2560

08:00 ตื่นอาบน้ำแต่งตัง

08:30 จัดเตรียมสถานที่เตรียมทำงาน

09:00 ทำงานโครงการ

12:00 พักกลางวัน

13:00 ทำงานโครงการ

17:00 เลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)