เตรียมถอดบทเรียน self care ช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน เขตสุขภาพที่ ๘ : การจัดการโครงการ


ต่อจากบันทึกนี้ https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/629990 นะคะ


กลับจากประชุมที่ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี มาถามพื้นที่ รพ.สต.คอกช้าง (รพ.สต. = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

จะสะดวกวันไหนให้จังหวัดต่าง ๆ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๘ มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน

โดยเฉพาะบ้านพลายงาม หมู่ ๑๑ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จ.หนองคาย ของเรา ที่ชนะเลิศ "ชุมชนต้นแบบฟันดี" จากงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี ปีแรกที่จัดไปเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

๑. ได้คำตอบจากพี่ใหญ่ พนมชัย ชัยสว่าง ผอ.รพ.สต.คอกช้าง โน่น ... พอจะมีคิวให้ได้ ๑๓-๑๔ กค. ๒๕๖๐

๒. ติดต่อวิทยากรยังไม่ได้ครบ ได้ ๑ คน เป็นหลักไว้ก่อน

๓. ติดต่อโรงแรมที่จัดประชุมและที่พักของผู้เข้าประชุมที่มาจากต่างจังหวัด ที่พักได้ครบ ห้องประชุมได้วันเดียว ๑๓ กค.

๔. วางแผนในหัวอย่างรวดเร็ว จัดสลับกิจกรรมให้ใช้ห้องประชุมของโรงแรมได้พอดี อีกวันใช้ห้องประชุมโรงพยาบาล ซึ่งคับแคบกว่าจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน แน่นอน คงได้เอาโต๊ะ เก้าอี้ออก นั่งพื้นก็ยังอาจแน่น


๕. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าประชุมจากทุกจังหวัด ข้อดี รวดเร็วทางกลุ่มไลน์ ข้อเสีย ให้รายละเอียดมาไม่ครบ เช่น ตำแหน่ง ทันตแพทย์ แต่ไม่บอกระดับมา เป็นต้น

(คนที่เคยเป็นผู้จัดการโครงการถึงจะเข้าใจว่า การให้รายละเอียดที่ครบถ้วน จะประหยัดเวลาและเอกสารถูกต้อง ต่อเนื่องไปถึงการเบิกเงินงบประมาณก็ถูกต้องไปด้วย หรือหากพิมพ์ชื่อผิดไป ตำแหน่งผิดไป เจ้าของชื่ออาจเสียความรู้สึกได้)


๖. ระหว่างรอรายชื่อ เขียนโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน (self care) อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สลับติดต่อวิทยากร (นอกอำเภอ) ได้จนครบ ๓ คน ที่จำเป็น จึงเขียนตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ วันได้เรียบร้อย

เชิญวิทยากรภายในอำเภอด้วยวาจาไว้ก่อน

คำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ ค่าอาหารแปรผันตามสถานที่ประชุม ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของอำเภอสระใครเอง

ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าประชุมจากอำเภอและจังหวัดอื่น เบิกจากโครงการของแต่ละพื้นที่ ตามที่ตกลงกันในวันประชุมโครงการใหญ่ที่ สปสช. (๑๖ มิย. ๖๐)


๗. เสนอโครงการให้สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.เห็นชอบ ทำหนังสือเสนอโครงการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขเห็นชอบและ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติ (ถึงตอนนี้ โครงการครบทั้งตารางประชุมและรายชื่อแล้ว)

^_,^

ระหว่างรอโครงการอนุมัติ

๘. ทำหนังสือเชิญวิทยากรภายในอำเภอ รอแนบโครงการที่ลงนามอนุมัติแล้ว

๙. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.หนองคาย ดูแลดียิ่ง จะออกหนังสือเชิญผู้เข้าประชุมจากต่างอำเภอและต่างจังหวัด เชิญวิทยากรนอกจังหวัด จากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และ สสจ.หนองบัวลำภู

๑๐. รอยืนยันจำนวนห้องพักของผู้เข้าประชุมจากจังหวัดอื่น (จังหวัดที่ตอบเร็วก็มี จังหวัดที่ช้าก็มี) เพื่อแจ้งโรงแรมเตรียมห้องพัก รวมห้องของวิทยากรด้วย

๑๑. แจ้งโรงแรมการจัดรูปแบบห้องประชุม สื่อที่ต้องการไปแล้ว เหลือส่งข้อความชื่อประชุม และเลือกรายการอาหารกลางวัน-อาหารว่าง

๑๒. น้องจองห้องประชุมโรงพยาบาลตัวเองวันที่ ๑๔ กค. ให้แล้ว มอบหมายน้องสั่งอาหารกลางวัน อาหารว่างแล้ว เหลือยืนยันเมนู

๑๓. สำคัญสุด บอกน้องอ็อบคร่าว ๆ ยังไม่ได้ลงรายละเอียด การเตรียมวิทยากรในชุมชน และเตรียมตัวเองในส่วนให้ข้อมูลบทบาทการทำงานสนับสนุนบริการปฐมภูมิและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย สบาย ๆ อยู่ในเนื้อตัวนี่ละ

๑๔. ได้โครงการที่ลงนามอนุมัติแล้ว จะพร้อมทำเรื่องขอยืมเงินบำรุงโรงพยาบาลมาจัดประชุม ซึ่งต้องเตรียมเอกสารไว้ล้างหนี้ เช่น แบบลงทะเบียน เตรียมใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุสำนักงาน แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

ส่วนหลักฐานจะได้รับอีกเมื่อจัดประชุมเสร็จ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง/ค่าที่พักของวิทยากร ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารวันที่จัดประชุมในโรงแรม

๑๕. จดรายการวัสดุสำนักงานที่ต้องใช้ให้กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไปจัดซื้อให้

^_,^

อีก ๑๔ วันก่อนถึงวันจัดประชุม สบายใจ เตรียมมาได้เยอะแล้ว

หวังว่าบันทึกนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ มือใหม่ ที่เริ่มบริหารจัดการโครงการประชุมลักษณะนี้นะคะ

ขอตัวไปเตรียมเป็นวิทยากรอีกโครงการเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี แกนนำหมู่บ้านและ Care giver


สวัสดีนะคะ

^_,^


หมายเลขบันทึก: 630476เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2017 19:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กรกฎาคม 2017 23:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ตามมาเชียร์การทำงาน1-2 สค

จะไปทำกิจกรรมกับครูปฐมวัยเรื่องภาษาที่มหาสารคามเลยครับ

ขอบคุณคร้า อ.ขจิต จะได้เจอ อ.แผ่นดิน ด้วยสิคะ

จะว่าไปแล้ว บันทึกนี้ เป็นคู่มือปฏิบัติงานหนึ่งโครงการได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับ

ใช่ค่ะ เขียนไว้กันตัวเองลืมด้วยค่ะ ทำอะไรไปแล้ว ยังเหลืออะไร

ถ้าทำ Check list เป็นหัวข้อไว้ จะยิ่งง่ายขึ้นค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี