ทำงานที่จะนำเสนออาจารย์ในวันนิเทศ 28 มิ.ย. 2560

08:30 จัดเตรียมสถานที่เตรียมทำงาน

09:00 เริ่มปฏิบัติงาน

12:00 พักกลางวัน

13:00 ทำงานต่อ

16:30 จัดเตรียมงานพร้อมนำเสนอ

17:00 เลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)