แก้ไข ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน 24 มิ.ย. 2560

8.40 น. ถึงศูนย์การเรียนรู้

9.00 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง


13.15 น. ทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน ต่อ

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)