รถน้ำต้นไม้ทำงานกลุ่ม 26 มิ.ย.2560

08:00 รถน้ำต้นไม้

09:00 งมท่อในบ่อปลา

09:30 อาบน้ำล้างตัว

10:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 กินข้าวกลางวัน

13:00 ทำงานกลุ่ม

17:30 เลิกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)