อาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1 25 มิ.ย.2560

8.00 น. อาบน้ำเเต่งตัวเตรียมตัว

8.30 น. รับประทานอาหารเช้า

9.00 น. จัดเตรียมสถานที่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เตรียมตัวเเละเตรียมงานที่จะนำเสนออาจารย์พี่เลี้ยง

14.45 น. อาจารย์พี่เลี้ยงมาถึงศูนย์ฝึก

15.00 น. เริ่มการนำเสนองานอาจารย์พี่เลี้ยง

16.45 น. นำเสนองานเสร็จ เเละนำข้อผิดพลาดไปเเก้ไข

17.00 น. อาจารย์พี่เลี้ยงเดินทางกลับ

17.30 น.ประชุมกันเพื่อทำการเเก้ไขงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)