25 มิ.ย. 2560 เตรียมงานเพื่อรออาจารย์มานิเทศ

25 มิ.ย. 2560


8.20 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์การเรียนรู้

9.45 น. เตรียมความพร้อมเพื่อรออาจารย์มานิเทศ

12.38 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. อาจารย์มาถึงที่ศูนย์และดูงาน

16.00 น. อาจารย์เดินทางกลับบ้าน

16.30 น. รวบรวมงานที่ต้องแก้ไข

18.00 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)