24 มิ.ย. 2560 ทำแปลงผักและที่ศูนย์เลี้ยงอาหาร

24 มิ.ย. 2560


8.30 น. เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้

9.28 น. ทำแปลงผัก

12.42 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.45 น. ถอนหญ้าบริเวณแปลงผัก

15.30 น. ที่ศูนย์เลี้ยงอาหาร และร่วมกันทำอาหาร

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

18.30 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)