26 มิ.ย. 2560 แก้ไขงานที่ได้รับมอบหมาย

26 มิ.ย. 2560

8.36 น. เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้

8.50 น. รับประทานอาหารเช้าที้ศูนย์

10.00 น. แก้ไขงานต่างๆอาจารย์มอบหมาย เช่น แผนที่ Timeline SWOT ฯลฯ

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. แก้ไขงาน ต่อ

16.00 น. ช่วยกันเอาท่อที่หลุด มาต่อ

18.46 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)